Projekta radošā komanda

  • Projekta vadītāja — Ilma Elsberga (biedrība “Atvērtās krātuves”)
  • Satura koncepcijas izstrādes vadītāja — prof. Ausma Cimdiņa (Latvijas Universitāte)
  • Satura eksperte — Gaida Jablovska (Memoriālo muzeju apvienība)
  • Dizaina koncepcijas autore — Anna Orniņa (SIA “Darbnīca A Projekti”)
  • Virtuālās vietnes un satura koncepcija — Anita Vasiļjeva (Tilde)
  • Virtuālās vietnes un satura koncepcija — Baiba Altena (Tilde)
  • Virtuālā muzeja izstrāde — Miks Želvis (Tilde)

Aspazijas un Raiņa virtuālā muzeja Lugāno satura pārpublicēšana iespējama tikai ar biedrības “Atvērtās krātuves” atļauju.

Rakstniecības un mūzikas muzeja materiālu izmantošanai nepieciešama RMM atļauja.

Saziņai

Biedrība “Atvērtās krātuves”
E-pasts: ilma.elsberga@gmail.com
Tālr. 29119713

Tehniskais atbalsts

Sabiedrība “Tilde”
E-pasts: letonika@tilde.lv
Tālr. 67605001

Saites