Aspazijas un Raiņa virtuālais muzejs Lugāno


Projektu atbalsta

Par projektu

Aspazijas un Raiņa virtuālais muzejs Lugāno piedāvā iepazīties ar latviešu ievērojamā dzejnieku pāra — Aspazijas un Raiņa — dzīvi un daiļradi viņu trimdas periodā Kastaņolā, Lugāno (Šveice), no 1906. līdz 1920. gadam. Virtuālā muzeja veidotāju mērķis ir veicināt sabiedrības izpratni par Lugāno posma iespaidu uz abu dzejnieku radošo darbību, noliekot līdzās gan tālaika politiski vēsturiskos notikumus Latvijā un pasaulē, gan apkārtējās vides krāšņos skatus, gan ar vēstulēm un dienasgrāmatu ierakstiem atspoguļojot sadzīves apstākļus un trimdas dzīves skarbumu, paralēli tam piedāvājot lasīt Aspazijas un Raiņa darbus, kuri tapuši tieši šajā laikā un vietā.

Lugāno posms ir bijis reizē ļoti sarežģīts un arī svarīgs abu dzejnieku dzīvē. Rainis trimdā Lugāno sarakstījis lielu daļu no saviem nozīmīgākajiem darbiem (tai skaitā, lugas Zelta zirgs, Jāzeps un viņa brāļi, dzejoļu krājumu Gals un sākums un dramatisko poēmu Daugava), kuri iedvesmoja latviešu tautu tās neatkarības cīņā par savas valsts izveidošanu. Ilgās pēc dzimtenes Lugāno tapa Aspazijas literārie šedevri, latviešu dzejas klasikas nacionālie dārgumi Saulains stūrītis, Ziedu klēpis, kā arī prozas grāmata No atzīšanas koka un virkne kultūrvēsturiski nozīmīgu polemisku rakstu.

Lugāno pilsētas Vēstures arhīvā pastāv Raiņa un Aspazijas muzejs, kuru 20. gadsimta 70. gados ar Kastaņolas pašvaldības atbalstu izveidoja un iekārtoja latviešu trimdas kultūras darbinieki. Aspazijas un Raiņa virtuālais muzejs Lugāno piedāvā ieskatu arī šī muzeja ekspozīcijā.

Ļoti būtiska virtuālā muzeja ekspozīcijas daļa ir Rakstniecības un mūzikas muzeja krājuma priekšmeti. Kopumā RMM Aspazijas un Raiņa kolekcijās glabājas vairāk nekā 40 000 vienību: dokumenti, fotoattēli, iespieddarbi, personiskā bibliotēka, tēlotājmākslas un memoriālie priekšmeti, rokraksti, korespondence. Aspazijas un Raiņa kolekcija muzejā ir veidojusies no muzeja pirmsākumiem: kad 1925. gadā Jānis Greste pie Skolotāju savienības Pedagoģiskā muzeja veidoja Rakstnieku stūrīšus, materiālus Aspazijas un Raiņa stūrītim nodeva paši dzejnieki. Arī vēlāk dažādos laika posmos Rainis un Aspazija muzejam dāvināja savu arhīvu materiālus. Vairāk nekā trešā daļa no kolekcijas saistās ar ļoti nozīmīgo abu dižgaru dzīves posmu Lugāno.

Virtuālā muzeja saturiskais centrs ir Aspazijas un Raiņa Lugāno periodā radītie darbi, kas pilntekstā ir publicēti resursa letonika.lv Lasītavā. Lasītavā ir pieejama visplašākā latviešu oriģinālliteratūras digitālā bibliotēka ar 42 latviešu autoru 160 darbiem. Kopā ar citiem digitālajiem resursiem Lasītava ietilpst Tildes veidotajā un uzturētajā zinību krātuvē letonika.lv, kas ikdienā tiek izmantota izziņas un izglītības mērķiem. Sabiedrība “Tilde” ir vadošais valodas tehnoloģiju uzņēmums Baltijā un rada pasaules līmeņa inovācijas tulkošanas un terminoloģijas tehnoloģijās. Tilde apkopo un padara pieejamas valodas, kultūras, izglītības un zinātnes vērtības.

Paldies

  • Lugāno pilsētas Vēstures arhīvam — par informatīvo atbalstu un sadarbību
  • Māksliniekam Larim Strunkem — par atļauju izmantot Niklāva Strunkes oriģināldarba Osteria Gab digitālo kopiju
  • Lugāno iedzīvotājai Mariagrazia Tamborini (TATTI collection) — par atsaucību un sadarbību
  • Portāla 123rf.com fotogrāfam Alessandro Storniolo — par virtuālajā muzejā izmantoto Lugāno panorāmas attēlu

Projektu īsteno